Yayınlanmış Makaleler

"Küresel ekonomi krizin uzayan etkisi nedeniyle oldukça düşük bir hızla büyüyor, jeopolitik risklerin artması yatırımların azalmasına neden oluyor ve dolayısıyla büyümeyi olumsuz yönde etkiliyerek işsizliğin artmasına neden oluyor. ..."

Gerçek İşsizlik

"İşsizlik, çalışma istek ve kabiliyetine sahip olan ve cari ücret seviyesinde çalışmak isteyip de iş bulamayanların oluşturduğu istihdam düzeyidir. Literatürde işsizliğin ; Friksiyonel (Arızi) İşsizlik, ..."

Faiz Savaşları

"Uluslar arası alanda kur savaşları devam ederken, bizde de Merkez Bankası (TCMB) ve Hükümet arasında faiz savaşları giderek yoğunlaşıyor. Daha önce kapalı kapılar arkasında konuşulan ..."
"24 Ocak 1980 Kararları Türkiye’nin ekonomi politikasında köklü değişiklikliklerin yapıldığı bir tarih olarak hatırlanır. Bu tarihten sonra özellikle 2001 krizini takiben ekonomi politikasında ve finansal dengelerde ..."
"Türkiye birçok makro ekonomik alanda göreceli olarak iyi durumda görülebilir. Ancak temelde, çok önemli bir sorunu bulunmaktadır ve sorun yıllar itibariyle de düzeltilememiştir. Bu sorunun adı tasarruf açığıdır. ..."
"Finansal piyasalar, genel olarak para ve sermaye piyasalarından oluşur. Oldukça dinamik bir yapıya sahip olan finansal piyasalardaki döviz kuru, faiz ve borsa endeksi gibi göstergeler, bir ekonominin o andaki ..."
"Dışa açık ve küresel sistemin bir parçası olan her ülke gibi ülkemiz ekonomisinin de Gezi Parkı gibi toplumsal olaylar dahil son dönemde küresel, bölgesel ve yerel ölçekte ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz tüm gelişmelerden etkilenmesi kaçınılmazdır. ..."
"2013 yılının yarısını geride bırakırken Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren güncel bazı gelişmeler aşağıda ele alınmıştır. ..."
"Küresel kriz etkilerini sürdürmeye devam ederken ve uluslar arası alanda finansal mimari yapının değişimi ile ilgili hazırlıklar yapılırken, son dönemde ülkemizde de finansal piyasaları yakından ilgilendiren oldukça önemli mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. ..."
"2006 yılında ABD’de başlayan subprime mortgage krizi 2008’de Lehman Brothers kriziyle zirveye ulaştı. ABD, krizden çıkacak derken 2010 yılından başlayarak Avrupa borç krizine girdi. ..."
"2012 yılının son çeyreğinde, yani sonbahar aylarındayız. 2008 yılında etkisini hissettirmeye başlayan ve 2009 yılından itibaren de Avrupayı etkisi altına alan küresel finans krizinin özellikle Avrupa’da borç krizi şeklinde derinleşerek devam ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisi ..."
"Türkiye'de özelleştirme uygulamaları dünyada bu alandaki genel trende uygun olarak biraz gecikmeli de olsa 1985 yılında başlamıştır. Genel tanımı itibariyle özelleştirme, sermayesi devlete ait olan ve piyasa kuralları içinde çalışan işletmelerin, daha verimli çalışsın diye özel sektöre devredilmesidir. ..."
"2011 Ekim ayı içerisinde yayımlanan 654 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sermaye Piyasası Kuruluna verilen yetki çerçevesinde SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar bu sene yürürlüğe girmiştir. Buna göre; ..."

2012 Zor Yıl?

"2011 yılı biterken Türkiye, küresel ekonominin çok zorlandığı bir yılı makro veriler açısından genel olarak başarıyla tamamlamaktadır. Avrupa ekonomisi çöküş yaşarken Türkiye büyüme rekoru kırmıştır. 2011 yılının birinci çeyreğinde yüzde 12 ..."
"Mutad olduğu üzere, yılın bitmesine sayılı günler kala yayınlanan son makro ekonomik veriler çerçevesinde Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun kısaca irdelenmesi yerinde olacaktır. ..."

Orta Vadeli Program

"İlk kez 2009 yılı Eylül ayında açıklanan ve geçen yıl revize edilen ekonomide üç yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program nihayet gecikmeli de olsa 13 Ekim 2011 tarihinde yayınlanmıştır. 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ..."
"Son yedi çeyrektir büyüyen Türkiye ekonomisi, ekonomide soğutma önlemlerine rağmen bu yılın ikinci çeyreğinde de ilk çeyrek döneme göre biraz hız kesse de büyüme tahminlerini geride bırakarak yüzde 8.8' lik büyümesiyle sürpriz yaptı ..."
"Cari açık ya da döviz açığı tüm tahminleri aşarak ürkütücü boyutta büyümeye devam ediyor. 2011 yılının ilk altı ayında verilen cari açık 45 milyar 8 milyon dolar oldu. Böylece cari açığı en yüksek 10 ülke arasında beşinci sıraya yerleştik. ..."

Rekor Ekonomik Veriler

"Son dönemde açıklanan makro ekonomik veriler rekorlar kırdı. Zaten açıklanan veriler hep rekor olarak kayda geçmektedir. Ekonomi büyürken de rekor kırmaktadır küçülürken de rekor kırmaktadır. Ancak hemen şunu belirtelim ki ..."
"Bugün için Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu; işsizlik, yoksulluk ve cari işlemler dengesi yani döviz açığıdır. Özellikle 2003 yılından itibaren uygulanmakta olan ve yüksek faiz düşük kur, ithalata ve dış borçlanmaya, sıcak paraya dayalı büyüme modeli ..."
"Bir ekonomide; üretimin devamlılığı ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından KOBİ'ler ekonomik hayatın temel dinamiğini oluştururlar. Üretimin, ticaretin ve hizmetin tüm alanlarında ..."
"Türkiye ekonomisinin 2010 yılına ilişkin büyüme rakamı, beklentilerin de üzerine çıkarak yüzde 8.9 oldu. Türkiye bu büyüme ile yüzde 9.9 olan 2004 yılındaki rekorunu kıramazsa da pek çok ülkeye fark atmayı başardı..."
"Türkiye'nin ekonomik durumunu anlamak için fazla detaya ihtiyaç yoktur. Ödemeler dengesine bakmak yeterlidir. Bir ülkenin dış dünya ile yaptığı her türlü mal ve hizmet alışverişinin izlendiği ..."
"Çoğu ülkelerde olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası uygulamalarında sadece araç bağımsızlığı olan bir yapıya sahiptir. Gerek enflasyon gerekse kur politikaları ..."
"Uluslararası alanda 2010 yılı, küresel kriz ve krizden çıkış stratejilerinin yoğun bir şekilde tartışıldığı bir yıl oldu. 2011 yılının da benzer tartışmalarla geçeceğini söylemek mümkün. Batının ajandasında ..."
"Türkiye, daha önce de yaşadığı nerdeyse tümü sonunda bir kaza ile biten sıcak para ile yüksek büyüme dönemlerinden birini daha yaşıyor. Bu duruma eskiden 'saadet zinciri' denilirdi, ..."
"Öncelikle iki konuyu hemen belirtelim. Bunlardan birisi, Türkiye'de uygulanacak kur rejimi mevcut mevzuata göre Hükümet ile beraber TC Merkez Bankası'nca belirlenir. İhracat ve ..."
"Referandum sonrası işsizlik, büyüme, cari denge, bütçe dengesi ile birlikte özellikle yılın ilk altı ve sekiz ayına ilişkin neredeyse tüm makro ekonomik veriler açıklandığına göre, ..."
"Bir Referandum maratonu da geride kaldı. Anayasanın bazı maddelerinin değişmesine 'evet' denildi. Hemen belirtelim ki, ister beğenelim ister beğenmeyelim referandum sonucuna saygı ..."
"2011 yılına ilişkin Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Plan henüz yayınlanmadı. Bunların, Mali Kural ile ilgili tasarının TBMM'de Haziran ayında kabulünden sonra Mali Kural ile ..."
"Ekonomi iyi yönetiliyor ise ya da ekonomide performans iyi ise yani ekonomi büyüyor ise işsizliğin de artmaması aksine azalması gerekir. Son günlerde Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak görüş beyan edenler ..."
"AB ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden küresel kriz, Türkiye Finans kesiminde ise aksine bir tablo çizmiştir. Küresel kriz AB ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelerde ..."
"Türkiye seçtiği bütçe dengesi modeli ile orta ve uzun vadede bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hâsılanın en fazla yüzde bir olmasını hedeflemektedir. Artık Türkiye'nin de bir mali kuralı var ..."
"Ekonomide 2009 yılı küçülmesi beklentilerden daha düşük oldu. Küresel krizin en fazla etkilediği Türkiye ekonomisinin 2009 yılında yüzde 5.6 daralması beklenirken ..."