Hoşgeldiniz...

Uzman kadromuzla, müşteri odaklı, beklentilerin ötesinde yüksek ve kaliteli hizmet üreterek, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli yerli ve yabancı müşterilerine;

  • Vergi Danışmanlığı
  • Mali Denetim
  • Finans Danışmanlığı
  • Sermaye Piyasası ve Bankacılık Danışmanlığı
  • Şirket Yeniden Yapılandırmaları
  • Ticaret Hukuku
  • Yabancı Sermaye
  • Enerji Pıyasası
  • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
ile benzeri mali konulara yönelik profesyonel danışmanlık hizmetleri
  • 3568 sayılı Kanun kapsamında Yeminli Mali Müşavirlik tasdik hizmetleri
sunulmaktadır.